Premium Pearl Milk Tea

 • R 1544kJ
 • L 1994kJ

Available as hot tea

Roasted Milk Tea

 • R 1225kJ
 • L 1620kJ

Available as hot tea

Thai Milk Tea

 • R 1078kJ
 • L 1880kJ

Available as hot tea

Assam Milk Tea

 • R 1092kJ
 • L 1610kJ

Available as hot tea

Matcha Latte Milk Tea

 • R 847kJ
 • L 1005kJ

Available as hot tea

Premium Milk Tea

 • R 1365kJ
 • L 1860kJ

Available as hot tea

Jasmine Milk Tea

 • R 1155kJ
 • L 1670kJ

Available as hot tea

Taro Milk Tea

 • R 1512kJ
 • L 1960kJ

Available as hot tea

Earl Grey Milk Tea

 • R 1103kJ
 • L 1490kJ

Available as hot tea

Oolong Milk Tea

 • R 1110kJ
 • L 1580kJ

Available as hot tea

Chocolate Milk Tea

 • R 1589kJ
 • L 1890kJ

Available as hot tea

Coconut Milk Tea

 • R 1603kJ
 • L 1990kJ

Available as hot tea

Honeydew Milk Tea

 • R 1134kJ
 • L 1650kJ

Hazelnut Milk Tea

 • R 1000kJ
 • L 1365kJ

Available as hot tea

Mango Milk Tea

 • R 935kJ
 • L 1535kJ

Vanilla Milk Tea

 • R 980kJ
 • L 1525kJ

Available as hot tea

Strawberry Milk Tea

 • R 1162kJ
 • L 1765kJ

Available as hot tea Available as hot tea